Intervisie

Welke vraag die u ooit gesteld is, heeft echt iets voor uw toekomst betekend? Een goede vraag heeft soms meer impact dan een gegeven advies. Dat kun je bereiken met goede intervisie.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan professionals in hun professionele omgeving. Naast kennis van, en ervaring in, het vakgebied is het ontwikkelen van reflectieve vermogen belangrijk.
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering voor individu en organisatie vanuit een collegiale blik. Professionals doen een beroep op een groepje collega’s om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Zij verkrijgen inzichten en formuleren acties voor nieuwe aanpakken. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een gekozen intervisiemethode. Het leidt tot inzicht en verbetering in het eigen professioneel gedrag of verbetering van professioneel handelen binnen een team of organisatie.

 

Opbrengsten van een intervisie traject

  • Actief leren luisteren en het stellen van helpende vragen
  • Kennen van eigen en elkaars kwaliteiten om in te inzetten en te ondersteunen
  • Delen werkwijzen en ervaringen in een actieve lerende houding
  • Verankering in een duurzame aanpak
  • Versnelling bij veranderingen
  • Rendementsverhoging door effectievere medewerkers.

De facilitator is cruciaal tijdens intervisie. Zij bespreekt de casus met de casusinbrenger, selecteert en begeleidt de methode, creëert een veilig en vertrouwd leerklimaat waar reflectie en een kritische blik past, waakt over spelregels en  valkuilen met oog voor de casusinbrenger en het resultaat. De kwaliteit en het resultaat van de intervisiebijeenkomst hangt sterk samen met de facilitator. Het faciliteren van intervisie kent andere competenties dan het ondergaan ervan.

IMAGINEZ stimuleert excellent faciliteren via een kort en bondig leertraject. Daarnaast verzorgt zij o.a.: kennismakingsworkshops, begeleide (in-company) intervisietrajecten, schaduwbegeleiding, opleiding tot facilitator en  methodetraining. Voor meer informatie zie ook www.praktijkintervisie.nl.