Inez Kohlmann is kundig in veranderprocessen, strategische vraagstukken, coaching en intervisie bij individu, teams en organisaties. Sinds 1990 adviseert zij bedrijfsleven en overheden. Daarnaast verbindt zij binnen het lectoraat Smart Business van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderwijs en bedrijfsleven op innovatieve wijze. Als werkgroeplid Intervisie van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs draagt zij actief bij aan de kwaliteit van intervisie. Ze heeft diverse publicaties op haar naam aangaande intervisie en professionaliseren.

In haar werk wordt Inez intrinsiek gemotiveerd om mensen te verleiden tot veranderen en tot leren bewegen. Vaak betekent dit het loslaten van een reeds bestaande situatie om vervolgens naar een ander, nieuw, evenwicht te komen. Vaak situaties die zich bevinden op professionele grensvlakken, daar waar het schuurt.

Vanuit haar ervaring is zij zeer goed in staat de taal van het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te verstaan en te benoemen wat er aan de orde is. Haar resultaatgerichte, soms confronterende, aanpak zorgt voor een collectief en duurzaam resultaat. Hierbij luistert ze, stelt helpende vragen en verbindt zij mensen op een creatieve wijze.

Soms moeten we even vertragen en reflecteren, om daarna stevig te kunnen versnellen.